Aktiviteter

Fredrikstad Husflidslags kalender

Se hva Fredrikstad Husflidslag har av aktiviteter fremover.

  Vis avlyste
 Status  Dag  Dato  Måned  Kl  Sted  Kategori  Nr  Navn  Pris  Påmelding
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-24  Tirsdagstreff ulike uker: Lappeteknikk og diverse sømarbeid 24 t  kr 50kr 350  
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-25  Meksikansk fletting 24 t  kr 50kr 350  
 Igangsettes          Sellebakk  Treff  H23-18  Sytreff 3-23 18 t  kr 300kr 600  
 Igangsettes          Sellebakk  Treff  H23-18  Sytreff 3-23 18 t  (inkl.)  
 Igangsettes          Sellebakk  Treff  H23-18  Sytreff 3-23 18 t  (inkl.)  
PlanlagtHøstferieIngenStengt
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-26  Kreative mandager    
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-24  Tirsdagstreff ulike uker: Lappeteknikk og diverse sømarbeid 24 t  (inkl.)  
 Igangsettes          Sellebakk  Møte  TM-H23-02  Temamøte  kr 65  
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-25  Meksikansk fletting 24 t  (inkl.)  
 Planlagt          Sellebakk  Kurs  H23-19  Meksikansk fletting av liten veske – nybegynner  kr 875kr 1 750  
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-26  Kreative mandager    
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-23  Tirsdagstreff like uker: Strikking, hekling og broderi 24 t  kr 50kr 350  
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-26  Kreative mandager    
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-24  Tirsdagstreff ulike uker: Lappeteknikk og diverse sømarbeid 24 t  (inkl.)  
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-25  Meksikansk fletting 24 t  (inkl.)  
 Igangsettes          Sellebakk  Kurs  H23-20  Tufting for unge 14-26 år 8 t  kr 500  
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-26  Kreative mandager    
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-23  Tirsdagstreff like uker: Strikking, hekling og broderi 24 t  (inkl.)  
 Igangsettes          Sellebakk  Møte  TM-H23-03  Temamøte: «Vi pynter til jul» med Bjørg Lundeby  kr 65  
 Igangsettes          Sellebakk  Kurs  H23-21  Innføring i ullbroderi med Barbro 7 t  kr 420kr 840  
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-26  Kreative mandager    
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-24  Tirsdagstreff ulike uker: Lappeteknikk og diverse sømarbeid 24 t  (inkl.)  
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-25  Meksikansk fletting 24 t  (inkl.)  
 Planlagt          Sellebakk  Kurs  H23-22  Log Cabin 3 varianter 12 t  kr 720kr 1 440  
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-26  Kreative mandager    
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-23  Tirsdagstreff like uker: Strikking, hekling og broderi 24 t  (inkl.)  
 Planlagt          Sellebakk  Kurs  H23-22  Log Cabin 3 varianter 12 t  (inkl.)  
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-24  Tirsdagstreff ulike uker: Lappeteknikk og diverse sømarbeid 24 t  (inkl.)  
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-25  Meksikansk fletting 24 t  (inkl.)  
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-23  Tirsdagstreff like uker: Strikking, hekling og broderi 24 t  (inkl.)  
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-24  Tirsdagstreff ulike uker: Lappeteknikk og diverse sømarbeid 24 t  (inkl.)  
 Planlagt          Sellebakk  Møte  TM-H23-04  Juleavslutning    
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-25  Meksikansk fletting 24 t  (inkl.)  
 Er igang.          Sellebakk  Treff  H23-23  Tirsdagstreff like uker: Strikking, hekling og broderi 24 t  (inkl.)  

Oversikten er ikke nødvendigvis korrekt for de to siste viste månedene, om antall ganger ikke er angitt.