Kursbetingelser

Regler for påmelding

Påmelding skal være skriftlig og er bindende. Ved avmelding etter at påmeldingsfristen er gått ut, må hele arrangementet betales (overnatting, mat, turer, kurs, treff, mv.). Unntatt er sykdomsforfall med legeerklæring.

Frist for påmelding til kurs er 14 dager før kursstart. Om det er ledige plasser vil vi annonsere det etter denne dato.

De fleste av våre kurs og treff foregår i våre lokaler i Emil Mørchs vei 25 på Selllebakk.

Priser

Prisene gjelder kun kursavgift, om ikke annet er oppgitt. Kursmateriell kommer som regel i tillegg!

Rabatterte priser:

  • Medlemmer av Norges Husflidslag får 20% rabatt på de fleste kurs.
  • Ungdom inntil 26 år får halv pris på kurs.
  • Ung Husflidmedlemmer betaler kun medlemsavgift og kan melde seg på tilrettelagte kurs gratis.

Betaling

Du vil få tilsendt en epost med opplysninger om hvordan du kan betale når vi ser at vi har fått nok påmeldte til kurset. Som regel 14 dager før kursstart. Vennligst ikke betal før du får beskjed, da dette fører til merarbeid for kasserer.

Forbehold

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i kursprogrammet!

Har du spørsmål: Ta kontakt på e-post: .