Innkalling til Årmøte 2023 onsdag 1. februar kl 18.00

Fredrikstad Husflidslag kaller inn til Årsmøte 1.02.2023 kl 18.00 i Artillerigården.

Saksliste

Sak 1:

  • 1.1   Konstituering
  • 1.2   Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • 1.3   Valg av møteleder, referent og 2 til å signere protokollen
  • 1.4   Opptelling og godkjenning av antall stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av årsmelding 2022

Sak 3: Godkjenning av revidert regnskap 2022

Sak 4: Arbeidsplan og budsjett 2023

Sak 5: Valg

Sak 6: Saker innsendt til årsmøtet

Sak 7: Valg av representanter til årsmøte i Østfold Husflidslag

Saker til årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen torsdag den 26.01.2023.

Med hilsen
Styret i Fredrikstad Husflidslag