Innkalling til Årmøte 2024 onsdag 7. februar kl 18.00

Fredrikstad Husflidslag kaller inn til Årsmøte 7.02.2023 kl 18.00 i Emil Mørchs vei 25, 3. etg., Sellebakk.

Saksliste

Sak 1:

  • 1.1   Konstituering
  • 1.2   Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • 1.3   Valg av møteleder, referent og 2 til å signere protokollen
  • 1.4   Opptelling og godkjenning av antall stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av årsmelding 2023

Sak 3: Godkjenning av revidert regnskap 2023

Sak 4: Arbeidsplan og budsjett 2024

Sak 5: Valg

Sak 6: Saker innsendt til årsmøtet

Sak 7: Valg av representanter til årsmøte i Østfold Husflidslag

Saker til årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen torsdag den 27.01.2024.

Med hilsen
Styret i Fredrikstad Husflidslag

Hele innlegget kan leses på vår nettside: Innkalling til Årsmøte 2024 onsdag 7. februar kl 18.00

Vedlagt finner dere følgende:

  • Fredrikstad Husflidslag – Årsmelding 2023
  • Revidert regnskap 2023
  • Budsjett 2024