Bidra med lotteripremier til loddboken 2022!

Utdeling av loddbøker og salg av lodd høsten 2021 ble en stor suksess og gav gode inntekter til laget. Dette takket være mange flotte premier fra medlemmene.

Dersom du har lyst til å lage en premie til årets loddbok, er det fint om du kan gi oss beskjed om hva du lager, samt verdien på premien. 

Grunnen til dette er at vi snart skal trykke opp loddbøkene, og der må type premie, samt verdi være med. 

Frist for å gi beskjed er 15.7.2021.

Du kan gi beskjed ved å sende inn skjemaet under. 

Selve premien trenger altså ikke være ferdig på en god stund enda – det er trekning til jul.

Butikkomitéen har jobbet iherdig hele våren med et stort quiltet teppe som går som hovedgevinst til loddsalget, og vi har allerede fått inn et sjal og en poncho.

Vi gleder oss til å se hva årets premier blir og takker på forhånd for bidragene!