NH LAGSENDING mars 2023

Til fylkes- og lokallag, medlemsbutikker, husflidhåndverkere og -lag

Vel overstått årsmøte!

Alle lokallag og nesten alle regionlag har nå gjennomført sine årsmøter. Velkommen til alle nye tillitsvalgte og tusen takk for innsatsen til dere som gikk av! Dere gjør et strålende arbeid for organisasjonen.

Huskeliste etter årsmøtet:

 • Legg til det nye styret på nettsiden.
 • Oppdater lagets kontaktinformasjon, og passord og tilganger til lagets felles e-postadresse.
 • Alle lag bør ha en e-postadresse med navnet på laget, ikke leder eller sekretær.
 • Oppdater nytt styre på brreg.no.
 • Send årsmelding, revidert regnskap, kontingentfordeling og eventuelle tillegg til normalvedtekter og andre vedlegg til medlem@husflid.no, husflidskonsulenten og regionlaget innen 1. mars (lokallag) eller 10. april (regionlag).
 • Legg til planlagte aktiviteter på lagets nettside og i vår felles kurskalender. Kalenderen kan (foreløpig) ikke brukes til påmelding eller betaling, men som oversikt over aktiviteter.
 • Sjekk om laget er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • Gjør dere kjent med materiell for tillitsvalgte på innlogget side.

Logoer til region- og lokallag

Logoen til Norges Husflidslag, regionlag og lokallag har endret farge, og de oppdaterte versjonene er nå tilgjengelige på husflid.no/logoer. Oppdatert logo har dyp rosa åttebladsrose og sort skrift (se over).

Utbetaling av kontingent

Kontingent for medlemskap i Norges Husflidslag betales inn sentralt. Regionlaget og lokallagets andel betales tilbake til lagene basert på vedtatte kontingentfordelinger: Fordelingen mellom NH og region-og lokallag fastsettes på landsmøte annethvert år, mens fordelingen mellom regionlag og lokallag for settes på regionlagenes årsmøte.

Fordelingen vil variere, og det er derfor viktig at dette meldes inn til medlem@husflid.no når regionlaget sender inn årsmelding og regnskap. Årets årsmøtevedtak danner grunnlaget for utbetaling i 2024.

Vi tilbakebetaler deres andel av kontingenten innen utgangen av mars, basert på mottatte medlemsbetalinger på utbetalingstidspunktet. Neste utbetaling blir medio juni.

Utbetalingen gjøres til husflidslagets registrerte kontonummer. Ta kontakt dersom dere har byttet bank eller kontonummer eller har spørsmål: Regnskapsansvarlig Marius Holst, marius@husflid.no.

Samling for regionlag

Det er klart for vårens fellesmøte for Norges Husflidslags regionlag, 21.-23. april på Honne Hotell og Konferansesenter. Samlingen er ment som informasjonsutveksling, nettverksbygging og inspirasjon for styrene i regionlagene, og arrangeres fast to ganger i året. Neste samling er 27.-29. oktober. Invitasjon og program er sendt til regionlagets adresse. Påmeldingsfristen er 28.03.23.

Profileringsmateriell

Våren er i anmarsj, og Klesbyttedagen 22. april og Husflidsdagen 6. mai nærmer seg. Vi oppdaterer vårt materiell, og ønsker å tilby lokallagene et utvalg produkter til profilering og rekruttering.

Her finner dere alt samlet: husflid.no/profilering

Medlemsfordeler


Som medlem i Norges Husflidslag får du en rekke gode fordeler. Se alle medlemsfordeler.

Visste du at du kan betale medlemskapet ditt med Vipps? Logg inn på Min side, gå til Mitt medlemskap og Betal medlemskap for 2023.

TREseminaret 2023

Programmet for TREseminaret på Dovre 2023 er nå ute. Det blir holdt kurs i skog og tre, lafting, sveiping, korgfletting (vedmeis, kipe eller knutekorg) og vindusrestaurering. Vær med på TREfix, fikselaug med tre eller la barna få prøve seg på tradisjonelt trehandverk, tredreiing og smiing på Barnas treseminar.


Det er fremdeles mange plasser igjen, deriblant i fletting av vedmeis og knutekorg (avbildet).

Gå til kursinformasjon og påmelding.

Den store klesbyttedagen 22. april 2023
Husflidsdagen 6. mai 2023

Møter for Ung Husflid-kontakter

Vi ønsker å skape nasjonale møteplasser der de som jobber med Ung Husflid ute i lagene kan få informasjon, utveksle erfaringer og få faglig inspirasjon. Vårens siste møte er 19. april, kl. 19. Zoom-lenke og møtetema finner dere her.

Håndverkshelg på Honne

Har du lyst å lære nye håndverk og treffe andre som er interessert i husflid? Er du mellom 16-26 år? Bli med til Biri 21.-23. april da vel, og tilbring en hel helg med fiksing, omsøm, spikking tre- og lærarbeid.

Påmeldingsfrist 24. mars. Les mer.

Estlandsk håndverksleir

Universitetet Tartu Viljandi Culture Academy arrangerer en spennende håndverksleir 9.-15. juli i Viljandi, Estland. Arrangementet er for alle som er interessert i husflid, snakker engelsk og har lyst til å tilbringe en uke i inspirerende Tartu. Du kan være nybegynner, profesjonell håndverker eller noe midt i mellom. Les mer om Craft Camp: viljandi.ut.ee/en/craftcamp og facebook.com/craftcampestonia

Velkommen til bunadfest!

I Teatersalen i BUL Oslo den 26. april, kl 16 skal vi feire at arbeidet med prosjektet ”Bunadbruk, populært, men truet” er avsluttet. Vi forteller om arbeidet som er gjort de siste årene med å få Bunadbruk, tradisjonshåndverk og sosial praksis på UNESCOs representative liste over immateriell kulturarv. Vi byr på mat, kaffi og dans ved Leikarringen BUL Oslo. Ta gjerne på bunad, om du har!

Påmeldingsfrist 19. april. Gå til påmeldingsskjema.

Nordic Handicraft Association

I slutten av mars var Norges Husflidslag på presidiemøte i Nordens Husflidsforbund i Tallin. På møtet ble navnet på det nordiske nettverket endret fra Nordic Folk Art and Craft Federation (NCACF) til Nordic Handicraft Association (NHA). Les mer om vårt internasjonale arbeid.

NH samarbeider med de andre nordiske landene om bl.a. Nordic Craft Week, Young Craft Camp og 1 kvm lin. NHA ble stiftet i 1927, og vil markere 100 år i 2027.

Norsk Husflid 1/2023

Årets første nummer har Samisk kraft som tema. I 1917 samlet Elsa Laula samer i Trondheim fra 6. til februar. Fornorsking, finnjaging, arealkonflikter – nå var det nok! Denne viktige hendelsen i samisk historie er grunnen til at samenes nasjonaldag er 6. februar.

Når Norsk Husflid har mange artikler om samiske forhold i sin første utgave i år, har vi langt på vei styrt unna det stereotype bildet av samene vi ofte ser. I stedet har vi blant annet sett nærmere på sørsamer og sjøsamer. Les om veving av kommagbånd, dekor med kråkesølv, samisk klesdesign inspirert av samisk kultur og duodji brukt politisk. Bestill i nettbutikken.

Forsiden viser det samiske hodeplagget gobbagahpir av Ramona Salo Myrseth.

Kvinner i bunadshistoria

I den nye boka Kvinner i bunadshistoria kan ein lese om korleis vi i Noreg fekk ein så brei og folkeleg bunadbruk. Korleis har bunadene våre kome til, og kven står bak? I ti utvalde kvinneportrett skriv forfattarane om arbeid med dokumentasjon og feltarbeid, om storstilt formidlingsarbeid, og om sterke førebilete for bunadbruken. Les meir.

Webinarer våren 2023

Klær og klima

Naturvernforbundet og Norges Husflidslag samarbeider om å skape klesbyttearrangementer og reparasjonsverksteder over hele landet, der du kan bytte bort klær du ikke lenger bruker og fikse det som er ødelagt. Denne kvelden får du oppdaterte fakta om tekstilindustrien, klimapolitikk og klok ressursbruk. Vi forteller om vår motivasjon og arbeid med å nå FNs klimamål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, og tiltakene Klesbyttedagen som arrangeres 22. april, Fikselaug og Alt kan fikses. Kvelden avsluttes med en praktisk aktivitet. Ta med nål, tråd og et plagg som trenger å fikses – så lærer vi oss å stoppe hull med vevteknikk, steg for steg. Se Facebook-arrangement

Alt kan fikses

Webinarer for medlemmer i husflidslag som er påmeldt Alt kan fikses. Se oversikt over lag.

 • 21. mars, kl. 18.30. Gå til Zoom-møte. Hvilke materialer skal vi bruke og kjøpe? Fiksing av vevde og skjøre stoffer. Praktisk aktivitet: Fiksing av dongeri med symaskin og for hånd.
 • 18. april, kl. 18.30. Gå til Zoom-møte. Hvordan fikser vi elastiske stoffer? Innføring i vevstopping med spesialutstyr, og stopping av lltøy. Praktisk aktivitet: Stopping av ullplagg med maskesting.
 • Se opptak fra tidligere webinarer på husflid.no/medlemsside/holdbart/

Rundt bålet

Webinarer for medlemmer i husflidslag som er påmeldt Rundt bålet. Se oversikt over lag.

Rødlistearbeid i lokallag

Gjennom Norges Husflidslags tiltak Rødlista blir håndverkskunnskap samlet inn og dokumentert for fremtiden av våre lokale husflidslag. I 2023 vil vi følge opp de 40 lokallagene som har vært med på dokumentasjonskurs de to siste årene. Det vil derfor ikke arrangeres dokumentasjonskurs for nye lag. Lokallag som har vært med på kurs har mottatt e-post fra oss om oppfølging og bistand videre, blant annet til å få lagt ut dokumentasjon på nettsiden: husflid.no/roedlista/

For spørmål ta kontakt med husflidskonsulenter Maaike Halbertsma .

Les mer om det siste prosjektet som er ferdig og publisert på nettsiden: Bynestrøya fra Trøndelag, av Byneset Husflidslag (avbildet).

Les mer om det siste prosjektet som er ferdig og publisert på nettsiden: Bynestrøya fra Trøndelag, av Byneset Husflidslag (avbildet).